Laborator M.P./P.M.

Notele finale sunt AICI.

Note Laborator.

Următoarea întâlnire pentru evaluare: Miercuri (15.01), ora 14:00, sala S1.


Lab 8 – Reports.

 


 

Lab 7 – Cost management.

 


 

Lab 6 – Resource  management.

 


Lab 5 – Project Planning in Microsoft Project. 

Overview:

  • Ordonarea activităților
  • Adăugarea constrângerilor, deadline-urilor și notițelor
  • Diagrama de rețea
  • Lab 5 

 


 

Lab 4 – Intro in Microsoft Project.

Overview:

  • Adăugarea activităților în Microsoft Project/Adding activities in Microsoft Project
  • Stabilirea calendarului de lucru/Building the working schedule
  • Estimarea duratei/Duration estimation
  • Lab 4

 


 

Lab 3 – Project Scope Statement. W.B.S. 

 


 

Lab 2 – Project Charter

 


 

Lab 1 – Pico Project 

 


Organizare:

Laboratorul PM/MP se va desfășura în perioada 7.10 – 20.12, săptămânal, conform orarului: http://ace.ucv.ro/invatamant/utile/orar.php

Îndrumători la laborator sunt:

Cătălina Mancaș: catalina.mancas@dcti.ucv.ro

Liliana Popa: lilianaciurezu@yahoo.com

Mod de lucru: echipe de maxim 2 studenți

Prezența este obligatorie! Sunt permise 3 absențe.

Nota la laborator va lua în calcul numărul absențelor!

Evaluare: finală + pe parcurs, echipă + individuală

Nota la laborator reprezintă 30% din nota finală și se calculează astfel:

N.L. = 50%*(Nota/echipă) + 50%*(Nota individuală)

Nota/echipă reprezintă nota obținută în urma predării livrabilelor dezvoltate, în echipă, în laborator: proiectul MS Project (fișierul *.mpp), documente, diagrame, pico-proiect ș.a. Nota/echipă ia în considerare și modul de lucru în echipă.

Nota individuală reprezintă nota obținută în urma testului de laborator individual, dar consideră și activitatea individuală din timpul laboratorului, precum și numărul de absențe.

airplane